Now available: the Online Exam Trainer

Management of Risk is bedoeld om organisaties te helpen bij het invoeren van een effectief kader voor het nemen van verantwoorde beslissingen over risico’s die invloed hebben op hun prestatiedoelen voor alle organisatieactiviteiten, of die nu strategisch, programmatisch, projectmatig of operationeel zijn.

Het is een richtlijn voor Integraal risicomanagement die waarborgt dat een organisatie op een rendabele wijze gebruikmaakt van een risicomanagementproces met een aantal duidelijk omschreven stappen. Het doel is het ondersteunen van een betere besluitvorming door middel van een goed zicht op de risico’s en hun waarschijnlijke impact.

M_o_R vormt een geïntegreerd raamwerk met OGC-methoden en -modellen als ITIL®, PRINCE2®, MSP® en P3O®.

Leerdoelen

Deze examentrainer bereidt U voor op het M_o_R Foundation examen en helpt:

De kernconcepten van Management of Risk (M_o_R) te onthouden en begrijpen
Te testen of u de 4 perspectieven (strategisch, project, programma en operationeel) op risicomanagement met elkaar in verband kunt brengen
U meer begrip van onzekerheid en de kansen op succes te krijgen
U de succes- en faalfactoren van risicomanagement en de baten van M_o_R voor uw organisatie te benoemen

In deze trainer worden de volgende onderwerpen behandeld:

Het doel van (integraal) risicomanagement
Hoe M_o_R bijdraagt aan behoorlijk bestuur
De vier kernconcepten van het M_o_R Framework:
o de principes
o de aanpak
o het risicomanagementproces en
o verankeren en reviewen

De toepassing van deze kernconcepten op de vier niveaus:
o Strategisch
o Programma
o Project en
o Operationeel

De verschillende technieken, tools en methodieken die volwassen risicomanagement helpen faciliteren

Examen

Het examen is geen onderdeel van de examentrainer en moet apart worden besteld en georganiseerd.

Als individu kunt u voor het M_o_R Foundation examen terecht bij onze affiliate Symbision of bij APMG Benelux.

Het Foundation examen is een multiple-choice examen dat bestaat uit 45 vragen die in 45 minuten moeten worden beantwoord. Het is een gesloten boek examen.

De exameneisen zijn ontwikkeld door de APMG en worden verstrekt met toestemming van de APMG. nThen! is niet verantwoordelijk voor deze exameneisen. Indien u op- of aanmerkingen op deze exameneisen heeft, kunt u met ons contact opnemen, of zich regelrecht bij APMG Benelux aanmelden.http://www.apmg-international.com/APMG-Benelux/PublicExams/PublicExams-BEN.asp