Martin Caron

Martin CaronCoach, Trainer, Consultant, Begeleider, “Eye”-opener, bewustmaker.
Mijn overtuiging is dat veranderingen bij mensen of in organisaties tot stand komen op basis van gezamenlijk geïnspireerd aan de slag te gaan.
Inspiratie kan ontstaan een goed beeld te hebben van de benodigde verandering. Ik help bij de definitie van dit gezamenlijk beeld van de toekomstige situatie en de aanpak hoe daar te komen.
Ik help mensen en organisaties te ervaren wat een andere manier van samenwerken zou kunnen betekenen. Door gaming, hoorspelen, maar ook door naar het hart van de individuen te gaan en zo het hart van de samenwerking te ontdekken.
Dit inspireert om te veranderen, om de richting vast te houden en daarnaast om te gaan met de veranderende eisen van de omgeving. Ik werk daarbij in organisaties in verschillende rollen:

  • De bewustmaker/adviseur. Ik help klanten bewust te worden van de oorzaken van het probleem of de onrust. Ik stel de behoefte aan een al bedachte oplossing ter discussie. Mijn klant moet het gevoel krijgen dat de juiste keuze gemaakt is.
  • De verk(n)oper. Samen met de klant stel ik de specificaties voor een oplossing samen. Ik help alle aspecten van de verandering te identificeren en te specificeren.
  • De projectmanager. Ik lever de oplossing
  • De trainer. Ik leer de klant de oplossing te gebruiken, zodat hij er zelf mee aan de gang kan.
  • De Coach. Ik help de klant bij het gebruik.

For more information about Martin Caron verwijzen we graag naar de LinkedIn site van Martin.