Maturity Model voor Risicomanagement in Projecten

Op 16 januari heeft Douwe de resultaten gepresenteerd van het Risico Maturity Model voor Projecten

In 2011 heeft een deel van de IPMA Risicogroep zich bezig gehouden met het ontwikkelen van een eigen versie die is afgeleid van het M_o_R® Maturity model. Dit nieuwe model is specifiek bedoeld voor het bepalen van de Risicovolwassenheid in Projecten en komt vervolgens met aanbevelingen voor het verbeteren van het Risicomanagement in de projecten.
Eerst heeft Douwe kort uitleg geven over M_o_R en NEN/ISO 31000 en hoe deze met elkaar overeen komen. M_o_R staat voor Management of Risk en deze Best Practice komt uit de familie van The Office of Government Commerce (OGC) in Engeland. Hier komt ook PRINCE2 vandaan waarin het Thema Risicomanagement gebaseerd is op M_o_R. Het Maturity Model bestaat uit een Excel bestand met een vragenlijst en een weging per vraag. Door deze in te vullen ontstaat er een rozet die gebruikt kan worden om het Risicomanagement in de projecten te bespreken en verbeteren. Een rozet met inschaling van volwassenheid is een spiegel die de organisatie handvatten geeft om verbeterinitiatieven te richten op de plaatsen waar ze het meest resultaat zullen oogsten.
Het model is getest op een tweetal groot Projecten en de bevindingen zijn gepresenteerd en toegelicht tijdens de presentatie. Essentie van de resultaten is dat het doen van een assessment alleen zin heeft als de organisatie de intentie op hoog niveau heeft om met de kennis aan de slag te gaan om te verbeteren, en dat een eenmalige opname van de volwassenheid geen oplossing biedt.
RozetAls bijvoorbeeld organisaties veel projecten zien vertragen door veranderende eisen en wensen van ‘klanten’ tijdens het project zal het principe ‘Stakeholderbetrokkenheid ‘ waarschijnlijk onvolwassen scoren. Hoewel ‘Creëert meetbare waarden´ en ‘Ondersteund continue verbetering’ lager scoren (en dus volgens het klassieke denken de eerste aandacht zouden krijgen bij verbeter trajecten), zal de organisatie het meeste effect oogsten met de aandacht voor het betrekken van de juiste personen en doelgroepen in het project. Door op deze manier tewerk te gaan worden de andere twee principes vanzelf meegenomen. Periodiek reflecteren maakt het per definitie makkelijker aan te tonen wat er verbeterd is.
In de laatste 20 minuten hebben Robert ’t Hart van het NAR en Douwe een aantal stellingen over Volwassenheidsmodellen besproken via een Lagerhuis sessie. In de slideset die op de PMWIKI omgeving beschikbaar gesteld is zijn kort de resultaten van de discussie ook opgenomen.