MSP 5th Edition Trainingen

Uiteraard zijn we ATO voor MSP 5th Edition, we zijn officiële reviewer en staan vermeld in het boek.

We zijn erg blij met de extra aandacht voor Besluitvorming en Risico’s, Design en Kennis in de thema’s.

Plus de aanpassing van de Programma Lifecycle met extra aandacht voor ontwerp de verandering/Design the Outcomes, Stakeholder Engagement en inbedden van de verandering/embed the outcomes.

Met name dit laatste is waar we het in organisaties nogal eens laten liggen. Het invoeren van de verandering dat gebeurt nog wel (door PM’s en PgM’s), het doorvoeren van de verandering in het dagelijkse gebruik, zodat we daadwerkelijk alle winst/voordelen/Benefits eruit halen daar ligt het potentieel voor verbetering.