Englisch : Maturity Model voor Risicomanagement in Projecten

Op 16 januari heeft Douwe de resultaten gepresenteerd van het Risico Maturity Model voor Projecten In 2011 heeft een deel van de IPMA Risicogroep zich bezig gehouden met het ontwikkelen van een eigen versie die is afgeleid van het M_o_R® Maturity model. Dit nieuwe model is specifiek bedoeld voor het bepalen van de Risicovolwassenheid in … Read more..

ABC of PM Card Set now available

The ABC of PM™ Card Set is now available Deze reguliere kaarten set bevat 57 voorbeelden van Worst Practices. Kaarten zijn onderverdeeld in Houding, Gedrag en Cultuur kaarten (Attitude, Behavior and Culture – ABC) en een lijst van belanghebbenden. De kaarten kunnen worden gebruikt als awareness en assessment instrument. De ABC of ICT kaarten set … Read more..

Now available: the Online Exam Trainer

Management of Risk is bedoeld om organisaties te helpen bij het invoeren van een effectief kader voor het nemen van verantwoorde beslissingen over risico’s die invloed hebben op hun prestatiedoelen voor alle organisatieactiviteiten, of die nu strategisch, programmatisch, projectmatig of operationeel zijn. Het is een richtlijn voor Integraal risicomanagement die waarborgt dat een organisatie op … Read more..

New business simulation: Palmbeach Zoo – the Game

How do I know what my customer needs me to deliver? How do I show that I’m doing the right things? Based on my customer’s priorities. How do I inform my customers of my progress? In a way that strengthens trust? When and how do I escalate? How do I work with the stakeholders that … Read more..